top of page
 גלריית תמונות מטקס קביעת המזוזה 21/07/2022

אתר ההנצחה ובית המורשת

בכפר הנוער עיינות, הקימו חברי העמותה את אתר הזיכרון והמורשת של יחידת שמשון.

באתר הוטמנו בין עצי שקמים עתיקים , סלעי בזלת וגיר עליהם חקוקים שמות נופלי היחידה.  בנוסף נטעו במקום שבעה עצי זית (אחד על שם כל נופל) ועץ זית עתיק בן 600 שנים "עץ החיים" המסמל את ההמשכיות והנצחיות.

האתר משמש הן לאזכרות ואירועי זיכרון, הן לפעילות חינוכית שוטפת של הנוער בכפר, וגם כאתר קבלת כנפי הלוחם של חיילי גדוד שמשון מחטיבת כפיר.

בימים אלה מסתיימת הקמת בית המורשת - "בית בזלת" . מבנה אשר יהווה מרכז להנצחת פעילותה ומורשתה של יחידת שמשון וכן יהווה מרכז למורשת חינוכית עבור בני נוער.  פעילות ייחודית המבוססת על ערכים כגון, מנהיגות, התנדבות, הדדיות ומצוינות בצד רוח יחידת שמשון ורוח צה"ל.

WhatsApp Image 2021-08-29 at 16.13.10.jpeg

פעילות חינוכית באתר ההנצחה

האתר משמש לפעילויות רבות של נערי הכפר , וכן לפעילות ODT במסגרת פרוייקט נוער בזלת.

WhatsApp Image 2021-08-29 at 16.23.41.jpeg

טקס יום הזיכרון

בני הנוער בכפר, יחד עם חברי העמותה, עורכים באתר את טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל באתר ההנצחה לחללי שמשון שבכפר. בטקס משתתפים חניכי וסגל הכפר, בוגרים, משפחות שכולות וחברי עמותת בזלת.

WhatsApp Image 2021-08-29 at 16.23.41.jpeg
WhatsApp Image 2021-08-29 at 16.27.43.jpeg

הסמכת לוחמי גד' שמשון

לוחמי גדוד שמשון של חטיבת כפיר, מבצעים כדרך קבע את טקס העלייה לגדוד באתר ההנצחה.

הלוחמים אשר סיימו את האימון המתקדם, מבצע מסע אלונקות אל כפר הנוער, ובשעריו מצטרפים אליהם חניכי הכפר.

במהלך הטקס - מוענקים כנפי שמשון (כאלה שהוענקו למסתערבי שמשון בזמנו) ללוחמים.

האתר מסמל עבור הלוחמים את המורשת הערכית והמקצועית להמשך פעילותו של הגדוד בימים אלו.

WhatsApp Image 2021-08-29 at 16.23.41.jpeg

בית המורשת

בימים אלו הסתיימו העבודות להקמתו של  "בית בזלת". 

המבנה יהווה אתר מורשת וזיכרון ליחידת המסתערבים  שמשון, וכן חדר לימוד לחניכי ותלמידי כפר הנוער.

WhatsApp Image 2022-07-21 at 21.20.53.jpeg
bottom of page