top of page

אנו גאים לפתוח
את תחרות הצילום לשנת 2023

תחרות הצילום על שמם של חללי יחידת המסתערבים שמשון, אודי ברמן ואליחי טובים ז"ל תפתח בתאריך 19.04.2023.

 לחצו על הקישור מטה  בכדי לצפות בתקנון התחרות

פלייר.jpg
סיכום שנת תשפ"ב - נוער  "בזלת"
טקס הסיום.jpg

שנת תשפ"ב הינה השנה העשירית בה מופעל פרוייקט "נוער בזלת".

בשנה מתאגרת זו, הצלחנו להכיל פעילויות מגוונות לקידומם של החניכים בכפר.

בטקס מרשים שנערך בשמיני ליוני סיכמנו את הפעילות הענפה מלאת החוויות.  בטקס חולקו תעודות הצטיינות לחניכים אשר בלטו לאורך השנה. 

הנכם מוזמנים לצפות בסרטון קצר אשר מיסגר מעט מהפעילויות והחווית. 

הסתיימה תחרות הצילום של נוער "בזלת"

תחרות הצילום של נוער "בזלת", על שמם של אודי ברמן ואליחי טובים ז"ל, הסתיימה בטקס סיכום השנה ובהשתתפות המשפחות השכולות, אנשי העמותה, חניכי וסגל הכפר.

נושא התחרות השנה התמקד ב " ישראל בעיניים שלי ".

במקום הראשון זכתה שולה חסאן עם הצילום "הכוכב שבתוכנו.  הכנסו לקישור לפרטים מלאים, צפייה בתמונות ובזוכים המאושרים.

צילום.jpg

פרויקט " נוער בזלת "
לשאוף, להעז, לדבוק, להגשים !

 

במודל יחיד מסוגו, אימצו יוצאי היחידה את כפר הנוער "עיינות".    

    בכפר, פועלת פנימייה תיכונית בה מתחנכים בני נוער אשר הגיעו לכפר מרצונם, מתוך שלל גווני הפריפריה החברתית הישראלית (ישראלים ותיקים, עולים חדשים ונוער נעל"ה). הכפר בעיינות נבחר מתוך שאיפתה של העמותה להשפיע במקום בו מתחנכים בני נוער ומתעצבים ערכיו של דור העתיד.

נוער.jpg

מטרות

שילוב הנערים בחברה הישראלית, מתוך שייכות וחיבור, ערבות הדדית והכוונה לשירות צבאי משמעותי, תוך פיתוח הסקרנות האינטלקטואלית ולמידה מתמדת, בדגש על תהליך חינוכי חוויתי ובהקרנת מודלים לחיקוי.

יצירת קשר וחיבור אישי בין מתנדבי העמותה ובין הנוער בכפר תוך העברת ומתן כישורים ייחודיים שאינם נרכשים בכל מסגרת חינוכית.

הטמעת ערכים והקניית כלים לבני הנוער תוך חיבור לערכי היחידה, והנעת תהליך משותף ליצירת  ביטחון עצמי ומסוגלות אישית בקרב בני הנוער.

יצירת תהליכי הנעה לשירות משמעותי בצה"ל.

התוכנית מבוססת על מודל עצמ"ה - ערכים, ציונות, מנהיגות, התנדבות. כל אלו יהוו בסיס לתהליכי הביצוע במסגרת הפרוייקט.

מסגרת תהליכית

תהליך התכנון בוצע בשילוב של העמותה, הנהלת וסגל כפר הנוער יחד עם אנשי פדגוגיה וחינוך, אשר פיתחו את התכנית המבוססת על עקרונות ולקחים חינוכיים נדרשים.

אנשי העמותה מתנדבים לפעילויות השונות ומלווים את המסגרת הביצועית.

פעילויות OTD מבוצעות בהנחיית חברה חיצונית (במימון העמותה) המתכנת את הפעילות בהתאם לעקרונות ולקחי התוכנית.  מתנדבי העמותה מצטרפים כחלק מן המנחים והמדריכים לפעילות.

ניתן דגש לשילובן של המשפחות שכולות בפעילויות.

מתנדבי העמותה מעברים סדנאות והרצאות מקצועיות מתחום עיסוקם, להרחבת הידע הכללי והאישי (חדשנות, שיטור, רפואה, הי-טק, קולנוע, צילום, בישול ועוד).

מועברות סדנאות FACE TO FACE למיטוב והעצמת היכולות האישיות והבין אישיות של  החניכים ושל הסגל.

בהחלטת הועד המנהל נקבע, כי בהתאם ליכולת הכלכלית של העמותה, תשוכפל פעילות הפרוייקט לכפרי נוער נוספים בארץ - ולמטרה זו אנו ממקדים את עיקר גיוס התרומות. 

נוער2.jpg

בני הנוער מספרים - על הפעילויות  בתכנית "בזלת"

bottom of page