top of page

 תחרות הצילום מס' 2

מעט  מפעילות תוכנית הנוער לשנת התשפ"ב
שובר קרח.jpg

"שובר קרח"

פעילות זו הינה הראשונה המבצועת במסגרת התכנית.

מטרתה העיקרית היא ליצור מעין - שבירת קרח בין חניכי התכנית לבין מתנדבי העמותה.

במסגרת הפעילות בוצעו מעגלי היכרות, שיחות על העמותה ועל יחידת  המסתערבים שמשון, תוך ביצוע פעילות משימתית ופתרון כתבי חידה במכוונים לנקודות יחודיות בכפר הנוער.

בסיום הפעילות חולקו לנערים חולצות "נוער בזלת"

פעילות ODT

פעילות זו בוצעה בהנחיית מדריכי "קו הזינוק".

בפעילות זו חולקה קבוצת הנערים לקבוצות וביצעו פעילות משימתית אתגרית לחיזוק תחושת השייכות האישית והקבוצתית.

ODT.jpg
יפו.jpg

פעילות יפו

במסגרת הפרוייקט, יצאו נערי כפר הנוער עיינות לפעילות משימתית ביפו.

בין סמטאות העיר, השוק ומגדל השעון - נדרשו הנערים למשימות יחודיות בהן נחשפו להיסטוריה המקומית, לחברה הרב תרבותית ולמבקרים במקום.

לאחר מכן התארחו הנערים בבית משפחת בר-ששת (משפחתו של חלל יחידת המסתערבים שמשון - מוטי ז''ל) שם שמעו מעט על מוטי, ילדותו ופועלו ביחידה, וכן על המבצע ההירואי בו נפצע מוטי , כל זאת תוך חיבור לערכי ויעדי עמותת בזלת.

בסיום, נפרסה ארוחה יפואית כמיטב המסורת.

תודות רבות לשמוליק ופיקי בר ששת, לצוות טים-דינמיקס , לחברי העמותה שליוו את הפעילות.

bottom of page